Sportorganiseerders

Buitemuurse aktiwiteite by Laerskool Bergland word gesien as opvoeding van leerders.  Ons doel is om soveel as moontlik leerders te betrek en die geleentheid te bied om aan ons verskeidenheid sportsoorte deel te neem.

Tobie Pretorius

Tobie Pretorius

Sport Hoof

By Laerskool Bergland word kinders ‘n kans gegun om hulle talente en vaardighede te ontwikkel. ‘n Liefde vir die sport word gekweek deurdat die reëls en die beginsels van die sport op genotvolle wyse aangeleer word.

By ons skool word daar duidelik onderskeid getref tussen sportbeoefening in die junior- en seniorfase. In die juniorfase word daar veral aandag gegee aan die ontwikkeling van vaardighede. Geleentheid vir massa-deelname word geskep. Ons wil graag aan elke leerder die geleentheid bied om betrokke te raak by die aktiwiteite van die skool.

Sport vorm ‘n belangrike en integrale deel van die kurrikulum van Laerskool Bergland. Dit dra by tot die geheelontwikkeling van leerders. Die ontwikkeling van die kind se motoriese vaardighede op laerskoolvlak word wêreldwyd beskou as essensieël in die totale ontwikkeling van die kind.

Mercia Lancaster

Mercia Lancaster

Atletiek-organiseerder

“If you don’t have confidence, you’ll always find a way not to win.” – Carl Lewis

By Laerskool Bergland is atletiek ‘n sport wat ‘n verskeidenheid geleenthede bied vir leerders om hul potensiaal ten volle te benut. With items that include different variations of speed, power, endurance and resilience, any child can become involved. Hier is harde werk en die ontwikkeling van elke atleet die boustene van sukses. Motivering, saamwerk, saamgroei en saamdroom maak dat die atletiekspan met finesse gedryf word. Athletics teaches a learner persistence, perseverance and self-discipline in order to promote physical development.

“What do athletes lose after they win a huge race? Their breath”

Aiden Soine

Aiden Soine

Rugbyorganiseerder

“Forwards win games, backs decide by how much” – Anonymous

We at Laerskool Bergland strive to create an environment where boys can go onto the rugby field and express themselves. Ons doel as ‘n skool en afrigters is om almal ‘n geleentheid te gee om deel te wees van ‘n span. Waar lewensvaardighede aangeleer kan word en nie net sportvaardighede nie. Most importantly we would like the boys to enjoy the sport and create everlasting friendships.

Ons is opgewonde vir die seisoen wat voorlê.

Netbalorganiseerder

“A girl who is confident on the netball court is likely to be more confident in her studies. Sports enables people to push themselves beyond their limits, to keep going forward.”

-Linda Magombo, Malawian National Netball Player-

By Laerskool Bergland streef ons daarna om vir almal ‘n liefde vir netbal te kweek. Our aim at the school is to make it possible for every girl to be part of a team. Dogters leer die nodige vaardighede en tegniek aan, maar ons fokus ook op etiek en regverdige spel. Above all, we want the girls to enjoy netball and develop a lifelong love for the sport.

Ons sien uit na ‘n opwindende netbalseisoen!

ALLES IN DIE LEWE HET ‘N DOEL….VERAL NETBAL!

Simone Subke

Simone Subke

Hokkie-organiseerder

By Laerskool Bergland streef ons om spelers nie net te leer van die sport en sy reëls nie, maar om hulle die geleentheid te gee om te leer hoe om in ‘n span saam te werk, om as ‘n span saam te groei en ons passie saam uit te leef.

A Champion is defined not by their wins but by how they can recover when they fall.
So we never quit,
We never back down,
We stick together,
We are a TEAM.

Jahnó Oberholzer

Jahnó Oberholzer

Krieketorganiseerder

I have always believed that process is more important than results. – Unknown

Krieket is ‘n spansport waar individue met hulleself kompeteer en elke speler se individuele prestasie maak saam ‘n goeie span.
Daarom leer ons om spanmaats aan te moedig om hulle eie potensiaal te bereik.
Goeie boulers kweek goeie kolwers en goeie kolwers kweek goeie boulers en hoe beter elke individu word, hoe beter word die span.
By Bergland wil ons graag elke speler ontwikkel tot sy volle potensiaal om goeie resultate as span te hê.

“Just as in cricket, life throws you with good balls and bad ones. You need to pick them and decide what to do in each situation.”

Inge Immelman

Inge Immelman

Tennisorganiseerder

Tennis is ‘n perfekte sosiale aktiwiteit, wat goed is vir jou geestesgesondheid, dit verbeter behendigheid, soepelheid en balans. By Bergland streef ons daarna om spelers individueel en as ‘n span te laat groei, deelname met goeie sportmanskap aan te moedig, terwyl ons ook ‘n liefde skep vir die spel wat gespeel sal word lank nadat die spelers Bergland verlaat het.

“Work hard to get good, and then work harder to get better” – Roger Federer

Marisa Raath

Marisa Raath

Sokker organiseerder

Vinnig word penne, potlode en skooldrag vervang met sportklere en sokkerballe.

Wanneer ons werk, werk ons hard. Wanneer ons speel, gee ons ons beste!

At Laerskool Bergland our goal is to provide each learner with the opportunity to develop their skills as a soccer player and grow their love of the sport.

Ons streef daarna dat elke leerder sy of haar volle potensiaal sal bereik.

Ons sien uit na ‘n wonderlike sokkerseisoen! 

Lelanie Serfontein

Lelanie Serfontein

Bergfiets-organiseerder

Nothing compares to the simple pleasure of riding a bike – J F Kennedy

By Laerskool Bergland bied bergfiets alle leerders geleentheid om deel te neem ongeag van hul vermoë, ondervinding en fietsry-vaardighede.

We strive to provide them with an atmosphere where they can have fun, improve on their skills and build confidence.

When taken up as a sport, cycling holds the following benefits:

 • Develop fine and gross motor skills, co-ordination & balance
 • Stimulate neurons in the brain and improves cognitive functioning
 • Highly beneficial for learners with ADHD
 • Improves cardiovascular health & emotional wellbeing
 • Improves navigational & observational skills and spatial awareness
 • Low impact on joints
 • Improves muscle tone and core strength
 • Limit screen time and improves self-discipline

Ons wil elke Bergie fietsryer help om sy/haar volle potensiaal te bereik en die liefde vir fietsry by hul aanwakker.

The best ride begins where the pavement ends – unknown

Lelanie Serfontein

Lelanie Serfontein

Swemorganiseerder

Swimming does not build character, it reveals it – unknown

By Laerskool Bergland kry swemmers die geleentheid om deel te neem aan verskeie byeenkomste.

Taking part in swimming galas and gaining experience will develop their skills, motivate them to stay active and to work towards goals.

Swem bevorder ook leerders se selfvertroue en selfdissipline.

Benefits of swimming include:

 • ŸStrengthens muscles & joints
 • ŸBuilds lung capacity
 • ŸIncrease fitness
 • ŸImproves co-ordination & balance
 • ŸBuilds tone & improves spatial awareness

Ons wil elke Bergland-swemmer help om sy/haar volle potensiaal te bereik en die liefde vir swem by hul aanwakker.

Don’t count laps, make every lap count

Nanette Scheepers

Nanette Scheepers

Skaakorganiseerder

Skaak is die enigste sport wat jy kan speel totdat jy eendag stokoud is en by Laerskool Bergland word dit beskou as ewigheidswaarde. It improves your mathematical skills as well as concentration. It involves strategic planning and thus helps you in any other sport.

By die Bergies word dit beskou as ‘n individuele sport, wat ook as ‘n spansport gespeel word.

Ons skaakspelers kan dwarsdeur die jaar by ons skaaklesse inskakel en aan kompetisies deelneem. A very competent outside coach, coaches our rising chess stars. Our teams participate regularly and with great success in various championships.

Maak skaak jou volgende skuif deur jou breinspiere te ontwikkel.

You may learn much more from a game you lose than from a game you win. You will have to lose hundreds of games before becoming a good player.” – José Raúl Capablanca

afAfrikaans