Gr. 1 - 3

  • Afrikaans Huistaal (50 %)
  • Engels Eerste Addisionele Taal (40 %)
  • Wiskunde (40 %)
  • Lewensvaardigheid (40 %)

Informele, sowel as formele assessering word gedurende die kwartale gebruik om ‘n finale punt per afdeling vir leerders te gee.  Gr 1 tot Gr 3-leerders skryf nie ‘n formele toetsreeks of eksamen nie.

  • Assesserings geskied volgens die hersiende CAPS dokument.
  • Aan die einde van elke kwartaal word rapporte aan ouers ge-epos.

Leerlinge kry daagliks huiswerk. Die doel is om aan leerders die geleentheid te bied om reeds bemeesterde werk wat verband hou met die akademiese vaardighede, selfstandig te beoefen. Dit is ook noodsaaklik dat die vaslegging van aangeleerde vaardighede ingeskerp moet word om ‘n gedissiplineerde akademiese verantwoordelikheid by leerders te kweek. Dit sluit take, projekte of leerwerk in. Dit is u as ouer se verantwoordelikheid om seker te maak dit word gedoen en gekontroleer.

Vordering van leerders kan deur middel van georganiseerde oueraande (een per kwartaal) bespreek word met onderwysers. Oueraande is daar om probleme op te los en oplossings te vind wat u leerder kan help om vorentoe te beweeg en enige struikelblokke te kan oorkom. Dit is u as ouer se verantwoordelikheid om dit pligsgetrou by te woon.

afAfrikaans