Algemene Bergie Dwergie Inligting

By Bergie Dwergie hardloop, kruip, rol, spring, klim, sing en speel ons op ons kleurvolle speelgrond om al ons groot motoriese spiere te ontwikkel. In ons Bergie Dwergie klasse gebruik ons oulike en slim juffrouens die lekkerste opvoedkundige apparate om ons fyn spiere soepel te maak.

Van jongs af word die Bergie-waardes by ons kleuters vasgelê en help ons gekwalifiseerde onderwysers om dit op te bou. Ons leer van maniere en goeie gewoontes. Ons Bergie dwergies word gemotiveer om hul eie unieke self te wees en hul persoonlikheid te ontdek en te ontwikkel. Om maatjies te maak en hulle met respek te behandel, om ons emosies uit te druk, om met selfvertroue alleen by die Bergie Dwergie hek in te stap. Dit is waarna ons werk.

Ons dwergies hou nie net van stories luister en lees nie, ons hou nie net van gesels nie, maar ons is ook trots op ons taal. Soms gebruik ons dit vir stories lees en ander kere vir rympies, vir sing, stry en staaltjies van wat by die huis gebeur het. Ons leer om kreatief te wees en dit maak soveel deure binne en buite die klaskamer oop. Kom deel in ons vreugde en word deel van ons Bergie Dwergie verhaal.

Maandag tot Donderdag Oggend 07:30
Middag 12:45
Vrydag Oggend 07:30
Middag 12:30

NB: Buitespel is reeds deel van die dagprogram. Bring u kleuter asb voor 07:45 skool toe sodat hy/sy solank kan inskakel by die dag se program. Slegs ‘n volwassene kan ‘n kleuter kom aflaai en afhaal. U as ouer bly primêr verantwoordelik vir u kleuter. ‘n Boetie/ sussie is nog self ‘n kind en kan nie die verantwoordelikheid van die ouer oorneem nie.

Gebruik slegs die Bergie  Dwergie hek. Gr R kleuters wat na Bergland se naskool toe gaan, bly tot 13h00 in hulle klasse en beweeg van daar af na die naskoolklas.

Alle ander kleuters moet asseblief teen 13h00 afgehaal wees en Vrydae teen 12h30.

Kontakpersone By Laerskool Bergland
Tel no: 013 744 1959 HOOF Dr. JP Hugo
Faks: 013 744 1961 SEKRETARESSE Me. Wyone Flewin
E-pos: Stuur E-pos FINANSIES Me. Marné Koen
Om by Bergie Dwergies uit te kom skakel u die skool se nommer vanwaar u deurgeskakel sal word na Bergie Dwergies toe.
DIENSTE WAT ONS LEWER
Maatskaplike Werkster / Naskool Me. Marena Buitendag 013 744 1959
PRIVAATDIENSTE OP TERREIN
Arbeidsterapeut Me. Estelle Buitendag 082 870 3683
Spraak- en Taalterapeut Me. Lia Odendaal 074 585 2078

Skoolfonds:  Gr R se skoolfonds is verpligtend en mag nie agterstallig raak nie. Indien daar enige gelde betrokke is by ‘n aktiwiteit sal u in kennis gestel word van die reëlings daaromtrent.

Kleertjies wat maar kan vuil word sodat u kleuter lekker kan speel en mors. ‘n Ekstra stel kleertjies in tas elke dag net vir ingeval hy/sy dit nodig kry. Verkieslik kaalvoete in die somer. Alle klere en items moet gemerk wees met kind se naam op.

Elke klas se klashempie word op Vrydae en deur die jaar gedra.

Die groen Bergie Dwergie hempie word elke Maandag gedra, tydens uitstappies en op ander dae as wil.

Vir kospakkie, bekertjie en kleertjies (nie groter as 38cm x 27cm x 14cm nie) dit moet in laai pas anders is dit nie bruikbaar nie.

Ons poog om 2- in en 2 uitstappies per jaar te hou. U sal per brief in kennis gestel word van reëlings. Skool betaal alle uitgawes.

Kleredrag met uitstappies: Groen Bergie Dwergie hempie en enige broekie. Hempie beskikbaar by Rieba.

Elke Vrydag mag kleuters ‘n lekkertjie in kosblik saam bring. GEEN lekkers, chips, koekies, popcorn, vla, smarties ens. op ander dae asb.

Ons vier verjaarsdae. Reël asb net vooraf met die Juffrou.

‘n Koek wat maklik verdeel kan word of “cupcakes” werk goed.  Min lekkertjies.

Geen koeldrank, ballonne of speelgoed in die pakkies nie.

Skriftelike toestemming vir toediening van medikasie van bv. bysteek, diabetes ens.

Indien u kind siek is of regtig nie lekker voel nie, moet kind by die huis bly. In die geval van aansteeklike siektes bly u kind by die huis totdat hy/sy ten volle herstel het. 

Leerder moet ‘n Dr brief hê as bewys van afwesigheid indien leerders siek is, of skrywe van ouer as bewys van afwesigheid gedurende skooltyd.

Leerders mag artikels saam bring wat van toepassing is op die tema van die week en vir die maats kom wys en daarvan vertel. Die Juffrou sal reël watter dag dit gaan gebeur.

Vir kuns. Stuur wat ons moontlik kan gebruik skool toe, of soos deur die Juffrou versoek.

Kwartaalprogram:

Alle Gr R-aktiwiteite word kwartaalliks op die Gr R-kwartaalprogram aangedui. Wysigings kan aangebring word na gelang van omstandighede waarvan u in kennis gestel sal word.

Kwartaalprogram is ook beskikbaar op die d6 Connect.

Kommunikasie:

Elke klas gaan ’n WhatsApp-groepie hê waarop die Juffrou met Ouers kommunikeer. Dit is nie ‘n gesels groepie nie, SLEGS vir inligting deurgee.

‘n Bergie Dwergie-briefie word gestuur soos nodig.  Dit word in die lêertjie geplaas (saam met afskeurstrokie as daar is) wat dan die volgende dag weer terug moet kom skool toe.

Kyk elke dag in u kleuter se tas/lêer of daar enige ander kommunikasie vanaf Juffrou is.

ADRES/TEL NO: Laat weet asb. dadelik van veranderings. Ons moet u ten alle tye kan kontak, veral in noodgevalle.

Kosblik Kos:

Sit net genoeg kossies in vir twee keer se eet. Geen lekkers of koeldrank – Net gesonde breinkos in kosblik asb. Voorbeeld:   Bruin brood, vars of gedroogde vrugte, yoghurt, grondboontjies, gekookte eier, koue vleis, kaas, groentestokkie, biltong. Vulsel op brood bv. kaas, ham, koue vleis, tuna, marmite, grondboontjiebotter, biltong, eier, kaassmeer.

Speelgoed Dae:

Elke kind bring sy/haar eie speelding saam vir die dag. Die datum/dag sal aan u deur gegee word.

Geen speelgoed op ander dae nie.

Kopluise:

Dit kom van tyd tot tyd voor. Kyk elke dag op u kind se kop en hou asb u eie kind se kop skoon!!!

Kleuters met luise en nete op die koppies mag nie skool toe kom alvorens alles verwyder is nie.

Oueraande:

Oueraande word op die Kwartaalprogram aangedui. Afsprake word met ouerpare gereël soos nodig, en nadat verslae uitgedeel is.

Siftingstoetse:

Vind plaas aan die einde van die Eerste Kwartaal. Dit word afgeneem in groepsverband (by die skool) U ontvang die verslae in die Tweede Kwartaal tydens die oueraand, waartydens die toetse met u bespreek gaan word. Ons beveel aan dat alle leerlinge getoets word.

EKSTRA KURRIKULÊRE AKTIWITEITE (Deel van skoolprogram)
Maandag KDA
Woensdag Skaak & KDA Marco Craig 082 553 4633
Donderdag Rekenaars (Afr) Stimulus Maksima Alwyn Myburg 082 460 6842
Vrydag Rekenaars (Eng) Stimulus Maksima Alwyn Myburg 082 460 6842

Toegang op Terrein

Kleuters word slegs af- en opgelaai.

Groet altyd u kind voordat u loop. Wees ferm, vriendelik en selfversekerd in u optrede. Moenie die afskeid uitrek nie, u kind kan die situasie uitbuit of u probeer manipuleer. Vooraf reëlings moet met u kind en die onderwyser getref word indien iemand anders u kind kom haal. Dit skep sekuriteit en veiligheid by u kind. Hou asseblief by die skooltye.

GENIET DIE JAAR SAAM MET U KOSBARE KLEUTER

afAfrikaans