Musieksentrum

Laerskool Bergland

ʼn Paar jaar gelede is ʼn woonhuis oorkant die skool omskep in ʼn goed toegeruste musieksentrum! Die lieflike tuin dra by tot die mooi omgewing vanwaar musieklesse aangebied word.

Individuele onderrig word aangebied in:

  • Klavier
  • Blokfluit
  • Klawerbord
  • Dwarsfluit

Die Musiekpersoneel reël twee maal per jaar musiekkonserte waar deelnemers die geleentheid kry om voor ouers en belangstellendes te speel. By die Nelspruit Eisteddfod behaal ons musiekleerlinge gereeld uitsonderlike prestasies.

Die Musieksentrum beskik oor ʼn goed ingerigte marimbalokaal waar marimba-groepklasse aangebied word. Graad 2 – 7 leerlinge mag die oudisie aflê om op geneem te word in ʼn marimbagroep. Hierdie groepe blink altyd uit by die Nelspruit Eisteddfod.

Navrae (Musiekonderwysers)
Karen Erasmus 013 744 1959 Stuur E-pos
Miranda van Heerden 079 685 1266 Stuur E-pos
Lizanne Barnard 073 594 2277 Stuur E-pos

Die Musieksentrum het aan 75 leerders klavier-, klawerbord- en blokfluitonderrig gegee. Heelwat nuwe leerders kon geplaas word. Die Musieksentrum het altesaam 54 items (die marimbgroepe en kore ingesluit) ingeskryf vir die 2022 Nelspruit Eisteddfod. 10 A++, 22 A+, 16 A, 4 B+ en 2 B simbole is verwerf.

Die Junior- en Seniorkoor het by die 2022 Nelspruit en die Nasionale Eisteddfod opgetree. Die kore het onderskeidelik A++ en A+ behaal by die 2022 Nelspruit Eisteddfod. By die 2022 Nasionale Eisteddfod het beide kore Diplomas, wat toegeken word vir uitstaande uitvoerings, behaal.

Twee musiekkonserte vir die individuele klavier-, klawerbord- en blokfluitleerders is aangebied. Elke leerder, selfs die leerders wat pas begin het met musieklesse, het die geleentheid gekry om op te tree. Die kore en marimbagroepe het, as deel van die VonkelFees, saam met die toneelgroep ‘n konsert gehad. Elke individuele leerder, asook die marimbagroep- en koorlede het aan die einde van die jaar ‘n sertifikaat ontvang by die Musieksentrum se Erkenningsgeleenthede wat na die afloop van die konserte aangebied is.

Marimbagroepe vanaf Gr. 2 tot Gr. 7 is afgerig. Nagenoeg 110 leerders was betrokke. Die Gr. 4 – 7 groepe het ook deelgeneem aan die 2022 Nelspruit en Nasionale Eisteddfod. By die Nelspruit Eisteddfod was daar slegs een ander skool wat deelgeneem het en ons is trots om te sê dat ons skool die enigste skool is wat, volgens ons kennis, soveel marimbas en ‘n spesiale marimbaklas het. Laerskool Bergland se marimbagroepe is bekend vir hulle kleurvolle kostuums en afgeronde spel. Ons simbole by die 2022 Nelspruit Eisteddfod was: 2 A++ en 2A+ simbole. Hierdie groepe het ook by die 2022 Nasionale Eisteddfod diplomas vir hulle uitstekende optredes verwerf.

Dr. Francois van den Berg het by hierdie geleentheid sy waardering uitgespreek teenoor dit wat by Laerskool Bergland gedoen word vir die bevordering van musiek.

Vonkelfees

Die vonke spat behoorlik! Alle Bergies met ‘n musiek-, dans-, drama-, sang- en kunstalent word aangemoedig om deel te wees van Laerskool Bergland se splinternuwe, sprankelende, skitterende “Vonkel Fees!”

Ons is opsoek na leerders met die X-faktor om die gehoor te betower met hulle kunssinningheid. ‘n Kunsuitstalling vorm deel van die fees en leerders kan hul meesterstukke ten toon stel vir almal om te bewonder!

Oudisie & Registrasie datums: TBD
VonkelFees TBD

Let wel: Leerders kan vir meer as een afdeling inskryf (bv. ‘n Sang en Drama item), maar kan net kwalifiseer vir een item tydens die finale optrede. Dit is ‘n vereiste dat stukke wat opgevoer word GEKEN EN GOED VOORBEREID IS. Items wat reeds opgevoer is by eksterne kompitisies (bv. Eisteddfod / SACOPA) MAG WEER OPGEVOER word. Leerders wat kunswerke wil inskryf vir die uitstalling moet registreer en mag meer as een ‘meesterstuk’ per leerder inhandig.

Hierdie is ‘n goue geleentheid vir alle toekomstige sterre en kunstenaars!

Vonkelfees

Die vonke spat behoorlik! Alle Bergies met ‘n musiek-, dans-, drama-, sang- en kunstalent word aangemoedig om deel te wees van Laerskool Bergland se splinternuwe, sprankelende, skitterende “Vonkel Fees!”

Ons is opsoek na leerders met die X-faktor om die gehoor te betower met hulle kunssinningheid. ‘n Kunsuitstalling vorm deel van die fees en leerders kan hul meesterstukke ten toon stel vir almal om te bewonder!

Oudisie & Registrasie datums: 4-7 September 2023
VonkelFees 27 & 28 September 2023

Let wel: Leerders kan vir meer as een afdeling inskryf (bv. ‘n Sang en Drama item), maar kan net kwalifiseer vir een item tydens die finale optrede. Dit is ‘n vereiste dat stukke wat opgevoer word GEKEN EN GOED VOORBEREID IS. Items wat reeds opgevoer is by eksterne kompitisies (bv. Eisteddfod / SACOPA) MAG WEER OPGEVOER word. Leerders wat kunswerke wil inskryf vir die uitstalling moet registreer en mag meer as een ‘meesterstuk’ per leerder inhandig.

Hierdie is ‘n goue geleentheid vir alle toekomstige sterre en kunstenaars!

Eisteddfod

Redenaars

Bekkige Bergies

Die skool hou jaarliks ‘n interne redenaarskompetisie vir Gr 2 – 7 leerders. Hierdie kompetisie staan bekend as die  “Bekkige Bergies”!

Leerders wat ‘n hond uit ‘n bos kan gesels, goed kan redeneer en die potensiaal het om dalk eendag ons toekomstige President te wees, neem deel! (In kort, dit is die Bergies wat gemaklik voor en met ander kan gesels).

Sê jou Sê Interskole

Laerskool Bergland het hierdie jaar die HEEL EERTSE Laeveld Streek Interskole Redenaars geloots! Ons nooi skole van die kontrei uit om deel te vorm van hierdie inisiatief. Die tonge klap by ons Interskole Redenaars! Hierdie is ‘n gulde geleentheid vir talentvolle leerders om hul beredenerings-vaardighede ten toon te stel en met die “Pittige Prater”-trofee te pronk.

Die verteenwoordiger skryf ‘n totaal van agt (8) leerders van Graad 2 tot Graad 7 in om hul skool te verteenwoordig. Daar is vier (4) kategorië nl. Afrikaans Huistaal, Afrikaans Eerste Addisionele Taal, English Home Language en English First Additional Language. Leeders MAG gebruik maak van hul reeds bestaande toesprake wat gebruik was tydens ander kompetisies die jaar (bv. Interne, Radikale en/of ATKV-redenaars). Eksterne beoordelaars word ingespan om die deelnemers en hul beredeneerde toesprake te beoordeel. Die totale van elke deelnemer per skool word gekombineer en ‘n wenskool word sodoende aangekondig.

afAfrikaans